Used Kia Sorento By Year

Vehicle Deals Starting Price Total Available
2022 Kia Sorento in Atlanta, GA - $33,735 463 listings
2021 Kia Sorento in Atlanta, GA 3 Great Deals $29,537 1,235 listings
2020 Kia Sorento in Atlanta, GA 100 Great Deals $19,981 1,621 listings
2019 Kia Sorento in Atlanta, GA 107 Great Deals $14,995 2,072 listings
2018 Kia Sorento in Atlanta, GA 51 Great Deals $12,495 935 listings
2017 Kia Sorento in Atlanta, GA 49 Great Deals $12,729 1,054 listings
2016 Kia Sorento in Atlanta, GA 69 Great Deals $9,998 1,237 listings
2015 Kia Sorento in Atlanta, GA 54 Great Deals $5,799 701 listings
2014 Kia Sorento in Atlanta, GA 40 Great Deals $5,995 669 listings
2013 Kia Sorento in Atlanta, GA 30 Great Deals $4,885 473 listings