Used Kia Sorento By Year

Vehicle Deals Starting Price Total Available
2022 Kia Sorento - $31,320 610 listings
2021 Kia Sorento 3 Great Deals $28,994 901 listings
2020 Kia Sorento 109 Great Deals $19,981 1,591 listings
2019 Kia Sorento 118 Great Deals $14,995 2,116 listings
2018 Kia Sorento 46 Great Deals $12,495 920 listings
2017 Kia Sorento 48 Great Deals $12,475 1,052 listings
2016 Kia Sorento 65 Great Deals $9,998 1,066 listings
2015 Kia Sorento 59 Great Deals $5,799 701 listings
2014 Kia Sorento 44 Great Deals $5,995 683 listings
2013 Kia Sorento 17 Great Deals $4,495 396 listings