Used Kia Sorento By Year

Vehicle Deals Starting Price Total Available
2022 Kia Sorento - $31,320 622 listings
2021 Kia Sorento 3 Great Deals $28,994 832 listings
2020 Kia Sorento 114 Great Deals $19,981 1,617 listings
2019 Kia Sorento 124 Great Deals $14,995 2,061 listings
2018 Kia Sorento 47 Great Deals $12,495 916 listings
2017 Kia Sorento 67 Great Deals $12,688 1,012 listings
2016 Kia Sorento 70 Great Deals $9,998 1,056 listings
2015 Kia Sorento 66 Great Deals $5,799 710 listings
2014 Kia Sorento 50 Great Deals $5,995 659 listings
2013 Kia Sorento 20 Great Deals $4,495 392 listings